Κέντρο Κοινότητας

Μιά ακόμα σημαντική δομή του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Τι είναι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου;

Το Κέντρο Κοινότητας είναι μία από τις βασικές κοινωνικές δομές του Δήμου μας για την οικονομική και κοινωνική στήριξη των νοικοκυριών που έχουν ανάγκη.

Ποιός είναι ο σκοπός του;

Το Κέντρο Κοινότητας αποσκοπεί στην προστασία των νοικοκυριών από την ακραία φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Πώς λειτουργεί;

Μέσω τριών πυλώνων στήριξης:

  1. Με την ενημέρωση για την ισχύουσα επιδοματική πολιτική του κράτους και την διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την καταβολή του ΚΕΑ και άλλων επιδομάτων (Στέγασης, Γέννησης, Αναπηρίας, Ανασφάλιστων Υπερηλίκων κ.ά.)
  2. Την πληροφόρηση και διασύνδεση των δικαιούχων με κοινωνικές υπηρεσίες, τοπικές ή υπερτοπικές δομές και παροχές (Κοινωνική Υπηρεσία ,Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο, Φαρμακείο, Κέντρο Γυναίκας, Μουσικοκινητικό Εργαστήριο ΑΜΕΑ κ.α)
  3. Την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το Γραφείο για την Απασχόληση και την τοπική αγορά , με συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software