Τι είναι ΣΒΑΚ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στο πλαίσιο της εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) καλεί όλους τους Δημότες να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση του ξεκινώντας με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software