Δημοτικό Συμβούλιο

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ευπρεπεία Καψοκεφάλου

Αντιπρόεδρος

Μαργαρίτα Δημητρίου-Καβρουδάκη

Γραμματέας

Δημήτριος Ρέγας

Δημοτικοί Σύμβουλοι

Δημοτική Παράταξη «Αγία Παρασκευή η Πόλη μας»

 • Βασίλειος Σάρκουλας

 • Ελένη Δάβαρη

 • Νικόλαος Μαλάμος

 • Ευπρέπεια Καψοκεφάλου

 • Ιωάννης Αργυρός

 • Νικόλαος Ντούσκος-Κωβαίος

 • Νικόλαος Παναγόπουλος

 • Διονύσιος Λέκκας

 • Ιωάννης Δερματάς

Δημοτική Παράταξη «Νίκη για την Αγία Παρασκευή»

 • Ιωάννης Σταθόπουλος (Επικεφαλής)

 • Παναγιώτης Γκόνης

 • Μαργαρίτα Δημητρίου-Καβρουδάκη

 • Μαρία Κοντοπούλου

 • Ζωή Φωτεινού

 • Δημήτριος Κονταξής

 • Τερψιχόρη Γκιόκα

 • Σοφία Αϊδινή-Παπασιδέρη

Δημοτική Παράταξη «Νέα Αρχή για την Αγία Παρασκευή»

 • Γεώργιος Οικονόμου (Επικεφαλής)

 • Γερασιμία Μουχτούρη

 • Βασιλική Νικολακοπούλου-Νούλη

 • Δημήτριος Ρέγας

Δημοτική Παράταξη «Αλλάζουμε, Ενεργοί Πολίτες Αγίας Παρασκευής»

 • Ιωάννης Μυλωνάκης (Επικεφαλής)

 • Κωνσταντίνος Κρητικίδης

 • Ιωάννης Λογοθέτης

 • Πέτρος Διακογιάννης

 • Άννα Γάκη

Δημοτική Παράταξη «Αγία Παρασκευή Μια Γενιά Μπροστά»

 • Αλέξανδρος Μουστόγιαννης (Επικεφαλής)

Δημοτική Παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση Αγίας Παρασκευής»

 • Ανδρέας Γκιζιώτης (Επικεφαλής)

 • Γεώργιος Τσιμπουκάκης

Δημοτική Παράταξη «Φυσάει Κόντρα»

 • Παναγιώτης Αντωνίου

Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

 • Νικόλαος Ζόμπολας

 • Τιμολέων Κωστόπουλος

 • Σωτήριος Παπαμιχαήλ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software