Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 | Πολιτική Προστασία 210-60.84.614 | e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

espa 2014 2020

Ανάπλαση οδού Ειρήνης

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: Ανάπλαση οδού Ειρήνης το οποίο αφορά την βιοκλιματική ανάπλαση της οδού Ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων πεζοδρομίων και οδοστρώματος. Το έργο χρηματοδοτείται: από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ με ποσό 548.372,00 € και από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ με ποσό 1.119.628,00 €.

Συνέχεια ανάγνωσης

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύσσει τη με «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016 επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΙΟΛΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» με προϋπολογισμό 4.774.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.) και προθεσμία εκτέλεσης 16 (δεκαέξι) μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Συνέχεια ανάγνωσης

Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2022 (λακούβες)

Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό συστήματος 187867, έχουν αναρτηθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης που αφορούν το Έργο: "Επισκευές φθορών οδοστρωμάτων έτους 2022 (λακούβες), εκτιμώμενης αξίας 241.935,48 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), και καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την 28/04/2022 και ώρα 10:00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Ή/ΚΑΙ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής διακηρύττει την εκδήλωση ενδιαφέροντος διενέργειας δημόσιας μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ή/και υπομίσθωση ακινήτου ή ομόρων-συνορευομένων ακινήτων για την επιτακτική και επείγουσα μετεγκατάσταση του αμαξοστασίου οχημάτων και μηχανημάτων και του προσωπικού της Δ/νσης Καθαριότητας και Διαχείρισης απορριμμάτων του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με τους παρακάτω όρους, που καθορίστηκαν από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγίας παρασκευής διακηρύσσει ότι προκηρύσσεται δημόσιος πελιοδοτικός διαγωνισμός με ενσφράγιστες προσφορές για τη μίσθωση του Σχολικού κυλικείου του 4ου Γενικού Λυκείου Αγίας Παρασκευής, για έξη χρόνια.

Συνέχεια ανάγνωσης

Ανακοίνωση ανάρτησης μελέτης με δωρεά, άνευ ανταλλάγματος, για το έργο «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΣΤΑ ΠΕΥΚΑΚΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α του Ν. 3316/2005, όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του αρ. 29 του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ Α’209/21-09-2011) και όπως διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 1 εδάφιο 40 του αρ. 377 του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), ανακοινώνει ότι:

Συνέχεια ανάγνωσης

Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο "ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές, για την υπηρεσία με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ», CPV: 73220000-0, προϋπολογισμού 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.  69/2021 μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. 

Συνέχεια ανάγνωσης

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software