Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τετάρτη, 03.04.2024, 12:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρακτ.: 13 / 2024
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 9415/29-03-2024
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 415-417, 153 43
Τηλέφωνο: 213-2004604
Πληροφορίες: Ε. Κουτρουμάνη
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΠΡΟΣ
Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 03-04-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00μ.μ. με θέματα:

1. Κατάρτιση σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024.

 

Αγία Παρασκευή 29-03-2024
Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Εσ. Διανομή:
1. Γενικό Γραμματέα Δήμου
2. Δ/ντές – Εισηγητές Θεμάτων
3. Νομική Υπηρεσία
4. Υπηρεσίες Δήμου 

      

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τετάρτη, 13.03.2024, 11:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αριθμ.  Πρακτ.: 10 / 2024

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αρ. Πρωτ.: 7496/08-03-2024          

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ    

ΚΑΙ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ          

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 415-417, 153 43                  

Τηλέφωνο: 213-2004604                                              

Πληροφορίες: Ε. Κουτρουμάνη                                     

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

                                                                                               ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 13-03-2024  ημέρα  Τετάρτη    και  ώρα  11:00π.μ. με θέματα:

 1. Αποδοχή επιχορήγησης  του δήμου Αγίας Παρασκευής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2024 από το ΥΠ.ΕΣ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».
 2. Υποβολή Μηνιαίου Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων Ιανουαρίου 2024».
 3. Εξειδίκευση πίστωσης και Κατανομή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
 4. Ακύρωση της αρ. 51 /2024 Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας μετά την κατάργηση των Νομικών Προσώπων.
 5. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη εφέσεως κατά της με αριθμό Α1421/2024 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών-Τμήμα 1ο Μονομελές.
 6. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221, Ν 4412/16 για το έτος 2024 α: Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών και β: Παρακολούθησης και Παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων  παροχής γενικών υπηρεσιών/εργασιών .
 7. Συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 221, Ν 4412/16 για το έτος 2024 α: Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών και β: Διενέργειας και αξιολόγησης Διαγωνισμών  παροχής  γενικών υπηρεσιών/εργασιών.
 8.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή ή μη προσαυξήσεων από οφειλή προς τον Δήμο οφειλετών με οικονομική αδυναμία αποπληρωμής.

                                                                 Αγία Παρασκευή 08-03-2024

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

 

 

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Εσ. Διανομή:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 2. Δ/ντές – Εισηγητές Θεμάτων
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Υπηρεσίες Δήμου      

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τρίτη, 20.02.2024, 12:00)

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 20-02-2024  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  12:00μ.μ. με θέματα:

 

 1. Έγκριση ή μη του Πρακτικού1, αποσφράγισης - ελέγχου - δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ “ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ” για το έτος 2023»και Α/Α 226126 Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Προσωρινή κατακύρωση του διαγωνισμού”.
 1. Έγκριση ή μη των Πρακτικών Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ, της Επιτροπής του διαγωνισμού με Α/Α 253125 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ». Κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.
 2. Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Μερικής Παραλαβής Υπηρεσίας».
 3. Έκθεση αποτελεσμάτων Γ΄ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
 4. Έκθεση αποτελεσμάτων Δ΄ τριμήνου 2023 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δήμου.
 5. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση εξώδικου συμβιβασμού, κατ’  άρθρο 214Α  ΚΠολΔ, με τους εκμισθωτές των ακινήτων   του αμαξοστασίου, 1. Μαρία Γεωργάκη συζ. Σπυρίδωνος Παπαλελούδη κλπ εννέα (9) ενάγοντες, για την επίλυση της διαφοράς με το Δήμο μας, που άρχισε με την από 15-11-2023 με αριθμούς καταθ. 12653/1832/2023 αγωγή εξώσεως που έχουν ασκήσει  στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η οποία συζητείται στις 29-02-2024.
 6. Λήψη απόφασης για την  ενδοδικαστική ή μη  συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς που άρχισε με την, από 18-12-2023 με αριθμό καταθ.ΑΓ1256/2023, αγωγή της εταιρείας  «Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»  στο  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  (σχετικά είναι   α) η από 27-12-2023 κλήση της προέδρου του 13ου Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και  β) η  με αριθ. πρωτ. 4104/09-02-2024 αίτηση της εταιρείας «Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»).
 7. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328» και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου που θα εκτελεί τα χρέη γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής.
 8. Έγκριση ή μη χοροθέτησης (40) σαράντα κάδων χωριστής συλλογής χρησιμοποιημένων ενδυμάτων – υποδημάτων της εταιρείας «Recycom».

                                        

                                                                 Αγία Παρασκευή 16-02-2024

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Εσ. Διανομή:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 2. Δ/ντές – Εισηγητές Θεμάτων
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Υπηρεσίες Δήμου      

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τρίτη, 13.02.2024, 12:00)

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 13-02-2024  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  12:00μ.μ. με θέματα: 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ».
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο ΙΙI της Επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ».
 3. Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.000,00€ και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου.
 4. Μεταφορά στο Δήμο των ταμειακών υπολοίπων και υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών των καταργούμενων Νομικών Προσώπων, Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής-Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής και Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής και κλείσιμο αυτών των τραπεζικών λογαριασμών (αρθ. 27 και 29 ν. 5056/23).
 1. Λήψη απόφασης για την απαγόρευση της στάθμευσης επί της οδού Υψηλάντου από τη Λ. Μεσογείων μέχρι την είσοδο του υπόγειου χώρου του κτιρίου του Δημαρχείου.

                                                                 Αγία Παρασκευή 09-02-2024

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

 

 

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τρίτη, 06.02.2024, 12:00)

Σύμφωνα με στις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 06-02-2024  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  12:00μ.μ. με θέματα:

 1. Έγκριση του σχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το οικονομικό έτος 2024, μετά την με αρ. πρωτ. 134/25.01.2024 του ΥΠ.ΕΣ. και στη συνέχεια την υποβολή αυτού στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.
 2. Ανάκληση της υπ΄ αρ. 25/2023 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 3. Παραχώρηση για χρήση κοινόχρηστων χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επείγουσες επισκευαστικές ανάγκες σχολικών κτηρίων 2020 (Α.Μ. 20/2020)».
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες Δήμου Αγίας Παρασκευής (Α.Μ. 56/2020)».
 6. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 4ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΝΕΟΣ ΔΙΩΡΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 328».
 7. Λήψη απόφασης για συναίνεση/συνομολόγηση και αποδοχή ή μη της από 23.02.2023 αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων με ΓΑΚ: 25156/2023 και ΕΑΚ: 2282/2023 των 1. Πούλου Χρήστου και 2. Περουκίδη Αναστασίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 06.02.2024.
 8. Λήψη απόφασης σχετικά με την με αριθ. πρωτ. 3037/01-02-20245 αίτηση των εργαζομένων στο Δήμο, Ι. Σ., Δ. Γ. και Φ. Κ.  για την αποδοχή ή μη της από 31-8-2022 με αριθμούς καταθ. 83084/2323/2022 αγωγής τους κατά του Δήμου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
 9. Λήψη απόφασης για α) Έγκριση ή μη αποδοχής Τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου της πρότασης ΑΤ04 με τίτλο: «Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και β) Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης τροποποίησηςτου φυσικού αντικειμένου της πρότασης ΑΤ04 με τίτλο: «Ενίσχυση της Διαλογής στην Πηγή Βιοαποβλήτων και Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 10. Έγκριση ή μη των πρακτικών αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης και προσωρινή κατακύρωση ή μη, για τον ανοικτό διαγωνισμό με Α/Α 248119 συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ (ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΑΜΕΑ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2024-2026».

                                            

                                                                 Αγία Παρασκευή 02 -02-2024

                                                                       Ο Πρόεδρος – Δήμαρχος

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

Εσ. Διανομή:

 1. Γενικό Γραμματέα Δήμου
 2. Δ/ντές – Εισηγητές Θεμάτων
 3. Νομική Υπηρεσία
 4. Υπηρεσίες Δήμου      

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τρίτη, 16.01.2024, 13:00)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και  του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 16-01-2024  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  13:00 με θέματα:

 1. Κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το οικονομικό έτος 2024.
 2. Κατάρτιση Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2024.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τρίτη, 16.01.2024, 12:30)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και του άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 16-01-2024  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  12:30 μ.μ. με θέματα:

 1. Κατάρτιση Σχεδίου Τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2024.

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής (Τρίτη, 16.01.2024, 12:00)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74Α του Ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 και του  άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν. 4555/18 καλείστε να προσέλθετε σε Τακτική  Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό Κατάστημα  (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 16-01-2024  ημέρα  Τρίτη    και  ώρα  12:00 μ.μ. με θέματα:

 1. Εκλογή Αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για την προσωρινή & οριστική παραλαβή του έργου «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής σε σημεία του Δήμου Αγίας Παρασκευής».
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» (Α.Μ. 6/2017).
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018» (Α.Μ. 26/2018).
 2. Λήψη απόφασης για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ (2) ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ».
 4. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την κατασκευή υποσταθμού ΔΕΔΔΗΕ (compact), στη συμβολή των οδών Κάδμου & Σοφοκλή, Ο.Τ. 349α.
 5. Έγκριση ή μη δαπάνης αποζημίωσης του κ. Β.Σ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software