Κοινωνικό Παντοπωλείο, Μαγειρείο & Φαρμακείο

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στην προσπάθεια για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας που προκαλείται από την οικονομική κρίση λειτουργεί τις ακόλουθες Κοινωνικές Δομές οι οποίες προσφέρουν πολύτιμο έργο στηρίζοντας τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της πόλης μας και καλύπτοντας βασικές και πολύ σημαντικές ανάγκες τους:

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο χορηγεί στους δικαιούχους τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Το Κοινωνικό Μαγειρείο παρέχει καθημερινά σίτιση σε άπορους, άστεγους, άνεργους και ηλικιωμένους.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άπορους και ανασφάλιστους.

Οι δικαιούχοι των δομών επιλέγονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με κριτήρια τα οποία έχουν εκ των προτέρων οριστεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software