Κέντρο Γυναίκας

Πότε δημιουργήθηκε το Κέντρο Γυναίκας;

Το Κέντρο Γυναίκας δημιουργήθηκε το 2014 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι Προληπτική Δομή Στήριξης Γυναικών σε θέματα:

 • ΙΣΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
 • ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ , ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ
 • ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες της πόλης;

Φυσικά. Το Κέντρο, «ακούγοντας» τις ανάγκες των γυναικών της πόλης, συμβάλλει στην υποστήριξη όλων των γυναικών, έως 65 ετών, συμπεριλαμβανομένων και των κοινωνικά ευπαθών ομάδων όπως:
μακροχρόνια ανέργων, ΑΜΕΑ, θυμάτων κακοποίησης, μεταναστριών, μονογονεϊκών οικογενειών.

Ποιός είναι ο στόχος του;

Στόχος του είναι η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η αναγνώριση και άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κατά των διακρίσεων του φύλου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι,από το 2014, διαθέτει οργανωμένο Γραφείο Απασχόλησης για την καταγραφή της ανεργίας των γυναικών.

Υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες;

Το Κέντρο Γυναίκας λειτουργεί και ως πολυχώρος συνάντησης και δραστηριοτήτων όπως:

 • Ψυχολογικής στήριξης και βιωματικών σεμιναρίων
 • Ενδυματολογίας και ραπτικής
 • Συγγραφής, θεάτρου, φωτογραφίας και εικαστικών
 • Κινησιοθεραπείας, περιπάτων, γυμναστικής και χοροθεραπείας
 • Ιστορίας της τέχνης, κεραμικής.
Υπάρχει οικονομική συμμετοχή;

Η συμμετοχή είναι από μηδενική έως ελάχιστη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι αντίστοιχα προγράμματα για τις γυναίκες της τρίτης ηλικίας της πόλης μας (άνω των 65 ετών) υλοποιούνται στα δύο ΚΑΠΗ που διαθέτει ο Δήμος Αγίας Παρασκευής.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
«Προτεραιότητα Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ»

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software