ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, προκειμένου να ενημερωθούν οι υπόχρεοι επιτηδευματίες για την υποχρέωση τους να υποβάλλουν στον Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις, συνοδευόμενες από αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, με καταληκτικές ημερομηνίες όμοιες με αυτές που ισχύουν και για τις δηλώσεις Φ.Π.Α., ανά κατηγορία βιβλίων, εκδίδει σχετική ανακοίνωση που οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν εδώ.

Επιπλέον οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την απόφαση 52/2023 περί της επιβολής του τέλους παρεπιδημούντων εδώ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ Τ.Α.Π.

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.5028/2023 (Α΄54) προβλέπεται η χορήγηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. κατόπιν αίτησης του ιδιοκτήτη, πέραν της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από τον συμβολαιογράφο ή της προσκόμισης από τον μεταβιβάζοντα με διάρκεια μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται περιγράφονται εδώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αλλαγή Χρήσης Ακινήτου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σας ενημερώνει ότι για την αλλαγή χρήσης ακινήτου (οικία σε επαγγελματικό χώρο ή και αντίστροφα) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να συνυποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που μπορείτε να δείτε εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενεργοποίησε την παραγωγική λειτουργία της «Πλατφόρμας δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software