• Αρχική
  • Οικονομικά - Διαφάνεια
  • Ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Αλλαγή Χρήσης Ακινήτου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σας ενημερώνει ότι για την αλλαγή χρήσης ακινήτου (οικία σε επαγγελματικό χώρο ή και αντίστροφα) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτηση να συνυποβάλλουν και τα δικαιολογητικά που μπορείτε να δείτε εδώ.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενεργοποίησε την παραγωγική λειτουργία της «Πλατφόρμας δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» για την υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης, τον αυτοματοποιημένο υπολογισμό και την είσπραξη των τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software