Δημοτική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

 • Δήμαρχος Γιάννης Μυλωνάκης: Πρόεδρος
 • Γιώργος Οικονόμου: Αντιπρόεδρος
 • Αντιδήμαρχος Ιωάννης Λογοθέτης
 • Αντιδήμαρχος Κωσταντίνος Γουργούλης
 • Αντιδήμαρχος Λαμπρινή Σιούλα
 • Αντιδήμαρχος Χρήστος Αθανασίου
 • Ιωάννης Σταθόπουλος
 • Βασίλειος Σάρκουλας

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Αντιδήμαρχος Σωτήριος Παπαμιχαήλ
 • Θεανώ Νικολούλια
 • Αντιδήμαρχός Πέτρος Διακογιάννης
 • Αντιδήμαρχός Δημήτρης Καράντζαλος
 • Αντιδήμαρχος Χρυσούλα Ξύγγη
 • Βασίλειος Ζορμπάς
 • Ελένη Σταματάκη
 • Αναστασία Σοφού

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software