Συμπαραστάτης του Δημότη

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 2013

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους συμπολίτες μας ΜΕΑ για την διαφύλαξη των δύο θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ στην πλατεία και της μιας στο Δημαρχείο. Η έλλειψη Δημοτικής Αστυνομίας μεταθέτει την διαφύλαξη τους σε ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ.

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Με αφορμή προσφυγή συνδημότη στον Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας ότι σύμφωνα και με την γνωμοδότηση του Συνηγόρου του Πολίτη η καταβολή των τελών κυκλοφορίας δεν είναι στοιχείο που αίρει το χαρακτηρισμό ενός οχήματος ως εγκαταλελειμμένο.

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης ανακοινώνει ότι, μετά την απόρριψη του αιτήματος της ΕΝΕΒΑΠ για τα έργα της Οδού Αγίου Ιωάννου από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν νομιμοποιείται να παρέμβει γιατί το θέμα δεν είναι πλέον διοικητικό.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

Όπως είναι γνωστό ο θεσμός του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης (ΣΔΕ) είναι ένας νέος θεσμός που εισήχθει με το νόμο 3852/10. Η εκλογή μας στις 26/09/12 έχει σαν αποτέλεσμα η έκθεση μας να αφορά μόνο το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ξεκινήσαμε το χτίσιμο του θεσμού μέσα σε ένα δυσμενές πλαίσιο, όχι μόνο οικονομικό αλλά και επιπέδου ενημέρωσης της διοικητικής μηχανής και των δημοτών. Με τη βοήθεια της διοικήσεως εγκαταστήσαμε το γραφείο του ΣΔΕ κατά τρόπο σχεδόν άψογο δεδομένης της ιδιομορφίας του κτηρίου, της ελλείψεως διαθεσίμου προσωπικού και αναγκαίων πόρων. Παράλληλα βέβαια επιληφθήκαμε όσων υποθέσεων, που άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, έφθασαν στο γραφείο μας και όχι μόνον.

Στον τομέα της ενημέρωσης προσπαθήσαμε κυρίως διαδικτυακά και δια προσωπικών επαφών να γνωστοποιήσουμε την ύπαρξη και τις αρμοδιότητες του θεσμού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό δημοτών, μέσα στα πλαίσια της έλλειψης κονδυλίων λόγω μη προβλέψεως αντιστοίχων κωδικών στον προηγούμενο προϋπολογισμό. Αυτό ήταν φυσικό διότι κατά την κατάρτιση του δεν υπήρχε ο θεσμός. Βεβαίως, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας της χώρας, που όπως είναι φυσικό έχει αντίκτυπο και στο Δήμο, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε προς την ίδια κατεύθυνση με στόχο να μην ξοδέψουμε ούτε ένα ευρώ. Τα ανακύπτοντα έξοδα καλύπτονται και θα καλύπτονται από την αντιμισθία του ΣΔΕ.

Στον τομέα της ενάσκησης των καθηκόντων μας πρέπει να αναφέρουμε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των καταγγελιών που δεχθήκαμε δεν είχαν σχέση με την αρμοδιότητα μας διότι ήταν κυρίως παράπονα και όχι φαινόμενα κακοδιοίκησης. Εδώ είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε δύο κυρίως μεθόδους. Η μία είναι η μέθοδος εργασίας που υπαγορεύεται, λόγω ασάφειας του νόμου από την εργασία των Σωτηρόπουλου, Γραμματίδη και Συνεργατών όπως αυτή υιοθετήθηκε από το Δήμο Αθηναίων. Η άλλη είναι η εξάντληση των προσωπικών επαφών του ΣΔΕ με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Κρίναμε ότι ο θεσμός του ΣΔΕ στην πόλη μας, που δεν έχει το μέγεθος της Αθήνας, θα είναι λειτουργικότερος και αποτελεσματικότερος ακολουθώντας τη δεύτερη μέθοδο χωρίς φαινόμενα γραφειοκρατίας και χαρτοβασιλείου που ήταν ακριβώς και το αντικείμενο αρκετών καταγγελιών που δεχθήκαμε. Εξάλλου η από το νόμο προβλεπόμενη πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων μας επέλεξε δείχνοντας την εμπιστοσύνη της στο πρόσωπο μας και την βεβαιότητα ότι θα μπορέσουμε να φέρουμε εις το επιθυμητό πέρας το χτίσιμο του και την αποτελεσματική λειτουργία του. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η επιλογή αυτής της μεθόδου ήταν απόλυτα επιτυχής, διότι δι' αυτής πετύχαμε την διευθέτηση του μεγίστου μέρους των καταγγελιών.

Συγκεκριμένα στο τομέα των καταγγελιών για τους κινδύνους που ενδεχομένως εγκυμονούν οι κεραίες την κινητής τηλεφωνίας ελέγξαμε τη μόνη υπηρεσία που υπάγεται στο Δήμο μας, την Πολεοδομία, η οποία σε όλες τις περιπτώσεις είχε λειτουργήσει ευρύθμως, έχοντας ελέγξει τις αυθαίρετες κατασκευές και επιβάλλει τα κατά τον νόμο πρόστιμα. Όσον αφορά ενδεχόμενες ακτινοβολίες γνωστοποιήσαμε την αναρμοδιότητα μας διότι ο έλεγχος τους ασκείται αποκλειστικά από τη Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Όσον αφορά τα τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων λόγω νομικής πολυπλοκότητας του προβλήματος το θέμα αυτό βρίσκεται στο στάδιο της διερεύνησης.

Το θέμα των αδέσποτων σκυλιών που έχουν στειρωθεί, εμβολιαστεί και φιλοξενούνται με τη φροντίδα του Συλλόγου Ζωοφίλων Αγίας Παρασκευής στο πάρκο Γραβιάς βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης με όλους τους αρμόδιους φορείς για την καλύτερη συμβίωση ανθρώπων και ζώων, επ' αγαθώ αμφοτέρων.

Οι 3 καταγγελίες για κακή τοποθέτηση κάδων σκουπιδιών διευθετήθησαν σύμφωνα, αφ' ενός μεν με την επιθυμία των παροδίων, αφ' ετέρου δε με την καλύτερη λειτουργικότητα, όπως υπεδείχθη από την Υπηρεσία Καθαριότητος.

Στο πρόβλημα της μετάδοσης του κόκκινου σκαθαριού των φοινίκων στα δέντρα του Δήμου, η έλλειψη συνεργασιμότητος των συνδημοτών μας για την πρόληψη αναμόλυνσης σε συνδυασμό με το υπερβολικό κόστος των ψεκασμών (οικονομικό και περιβαλλοντολογικό), κατέστησαν την πρόσκαιρη θεραπεία των δέντρων ατελέσφορη και άσκοπη.

Στις καταγγελίες για έλλειψη ορατότητος σε διασταυρώσεις στενών οδών της πόλης μας η ανάπλαση των πεζοδρομίων έλυσε το μεγαλύτερο μέρος του προβλήματος. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου θα επιληφθεί για την τοποθέτηση καθρεπτών εάν το πρόβλημα παραμένει.

Στη μία καταγγελία περί μη καταβολής προνοιακού επιδόματος η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου διευθέτησε αμέσως το θέμα.

Στην καταγγελία για το πρόβλημα απορροής των ομβρίων της οδού Ζαίμη λάβαμε την απάντηση ότι το έργο είναι εντεταγμένο στο γενικότερο πλαίσιο απορροής των ομβρίων υδάτων των Πευκακίων που θα δημοπρατηθεί, ως πληροφορούμεθα, συντομότατα.

Όλοι οι δημότες, καταγγέλλοντες και αναφέροντες, ενημερώθηκαν για την επίλυση ή την πορεία των αιτημάτων τους μέσα στα χρονικά πλαίσια που ορίζει το άρθρο 77 του ν.3852/10.

Τα στοιχεία των ανωτέρω δημοτών είναι κατατεθειμένα στο γραφείο μας αλλά η τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων δεν μας επιτρέπει τη δημοσιοποίηση τους.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΕΔΕ

Κατάπληξη μας προκάλεσε η πρόταση της επιτροπής Θεσμών και Ισότητας(;)της ΚΕΔΕ προς την Βουλή.Γιά λόγους "εξοικονόμησης πόρων"προτείνει την κατάργηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.Δεδομένου ότι στις πόλεις μέχρι 100.000 κατοίκων η αντιμισθία είναι σήμερα 720 ευρώ,η κατάργηση του θεσμού συνιστά εξοικονόμηση πόρων;Μήπως ενοχλεί τους υποψήφιους "Καίσαρες" της εξουσίας η ύπαρξη μέσου διεκδίκησης του δικαίου στην υπηρεσία του νομοταγούς δημότη;Δεδομένου επίσης ότι μόνον σε 24 Δήμους λειτουργεί ο θεσμός,ενώ έπρεπε να υπάρχει από το 2011,δηλώνει την αδυναμία συναίνεσης των Δημοτικών Συμβουλίων,σε αντιδιαστολή με την πρωτοπόρα υπερβατική εφαρμογή του δικού μας;Καλούμε την επιτροπή της ΚΕΔΕ να παραδειγματισθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια όπως της Αθήνας,της Αγίας Παρασκευής και των λοιπών 22 Δήμων που πέτυχαν την συναίνεση και να αναθεωρήσει την ατυχή της εισήγηση.Να υπενθυμίσουμε εν κατακλείδει ότι η καμήλα είναι άλογο σχεδιασμένο από επιτροπή.

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ

Σε υλοποίηση του ψηφίσματος της 18.12.2012 του Δικτύου Συμπαραστατών του Δημότη και της Επιχείρησης και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης τέθηκε ήδη σε λειτουργία η σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα: www.symparastates.org

Στα δημόσια προσβάσιμα μέρη του ιστότοπου παρατίθενται πληροφορίες για τους εν ενεργεία Συμπαραστάτες που είναι μέλη του Δικτύου, το θεσμικό πλαίσιο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, τις συνεδριάσεις του Δικτύου και τις σχετικές ανακοινώσεις του. Ο ιστότοπος σχεδιάστηκε από το Γραφείο του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Αθηναίων που έχει οριστεί ως συντονιστής του Δικτύου.

Από τις 18.12.2012 που ανακοινώθηκε η ίδρυση του Δικτύου έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την συμμετοχή σε αυτό και Συμπαραστάτες από 4 Δήμους εκτός Αττικής. Η δημιουργία Δικτύου έχει υποδειχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, με το Ψήφισμα 80/1999 των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης για τον ρόλο των τοπικών διαμεσολαβητών/συνηγόρων στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

Διευκρινίζουμε ότι, πέραν της Πολεοδομίας που είναι η μόνη εμπλεκόμενη υπηρεσία που ελέγχεται από τον Δήμο, ουδεμία άλλη παρέμβασή μας είναι εφικτή. Διαπιστώσαμε ότι η Πολεοδομία λειτούργησε εύρυθμα βεβαιώνοντας τις παραβάσεις και καταλογίζοντας τα πρόστιμα κατασκευής και διατήρησης. Οι επιπτώσεις εκ της λειτουργίας των κεραιών δεν υπάγονται στην δικαιοδοσία μας διότι ανήκουν στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών όπου και δεν νομιμοποιούμαστε να παρέμβουμε.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΚΟΥΛΙΚΙΟΥ

Απαντώντας, μετά από σχετική έρευνα, σε ερωτήσεις δημοτών όσον αφορά το κόκκινο σκουλήκι των φοινίκων,αναφέρουμε ότι ο Δήμος αντιμετώπισε την ασθένεια με τα κατάλληλα φάρμακα,ενημερώνοντας παράλληλα τους δημότες ότι το πρόβλημα είναι συλλογικό. Δυστυχώς η απροθυμία των συνδημοτών μας να θεραπεύσουν τους δικούς τους φοίνικες και η συνεχής αναμόλυνση των του Δήμου, καθιστά ατελέσφορο τον οικονομικά επαχθή ψεκασμό τους.


Αν οι δημότες διαπιστώνουν φαινόμενα κακοδιοίκησης εκ μέρους του Δήμου και των υπηρεσιών του, προσφεύγουν στον Συμπαραστάτη, που διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα. Οι θιγόμενοι δημότες μπορούν να προβαίνουν σε καταγγελίες διά ζώσης, γραπτώς, ηλεκτρονικώς, ή με τηλεομοιοτυπία (fax).

Ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της καταγγελίας τους, το πολύ εντός τριάντα(30) ημερών.

Η Αποστολή του Συμπαραστάτη

Η αποστολή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης είναι η διαμεσολαβητική επίλυση ενδεχομένων διαφορών μεταξύ άμεσα θιγομένων Δημοτών ή Επιχειρήσεων και υπηρεσιών,νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων του Δήμου.Δύο αρμοδιότητες δίνει ο νόμος στον Συμπαραστάτη γιά την επίτευξη της αποστολής του.


1. Χειρισμός καταγγελιών (άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/10)

Οι άμεσα θιγόμενοι πολίτες και επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν στον Συμπαραστάτη καταγγελίες γιά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την κακοδιοίκηση των υπηρεσιών,νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του Δήμου.Ο Συμπαραστάτης έχει την αρμοδιότητα,εφ' όσον λάβει καταγγελία που συγκεντρώνει τις ανωτέρω προϋποθέσεις,έχει την αρμοδιότητα να διαμεσολαβήσει γιά να επιλυθούν τα προβλήματα κακοδιοίκησης και είναι υποχρεωμένος να απαντήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά στους ενδιαφερόμενους εντός τριάντα(30) ημερών.Μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητός του,ο Συμπαραστάτης,αφού διαπιστώσει την βασιμότητα της καταγγελίας,επικοινωνεί με την καταγγελόμενη πλευρά και επιδιώκει την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς.

2. Διατύπωση προτάσεων (άρθρο 77 παρ.5 Ν.3852/10)

Ο Συμπαραστάτης μπορεί επίσης να προβαίνει στην διατύπωση προτάσεων βελτίωσης της διοίκησης του Δήμου και των σχέσεών της με το κοινό,τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του,όσο και με την ευκαιρία σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που έχει ενδεχομένως εντοπίσει. Στην τελευταία περίπτωση,υποβάλλει τις ειδικές προτάσεις του στον Δήμαρχο και κοινοποιούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου. Η ετήσια έκθεση και οι ειδικές προτάσεις του Συμπαραστάτη αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του Δήμου με φροντίδα των δημοτικών υπηρεσιών.

Μέσα στα πλαίσια αυτής της αρμοδιότητος,ο Συμπαραστάτης μπορεί να λάβει υπ' όψιν του και επισημάνσεις σημαντικών προβλημάτων κακοδιοίκησης που αποστέλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα του Δήμου,ανεξάρτητα από το αν είναι οι ίδιοι άμεσα θιγόμενοι.Αυτές οι επισημάνσεις δεν στοιχειοθετούν “καταγγελία” με την ως ανωτέρω περιγραφείσα έννοια,αλλά αναφορά που υποβάλλεται στο πλαίσιο της ενάσκησης του Συνταγματικού δικαιώματος του αναφέρεσθαι στις αρμόδιες αρχές(.αρθρο 10 του Συντάγματος).

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software