Τα νέα του Δήμου

Η Αγία Παρασκευή στα γαλανόλευκα

Η Αγία Παρασκευή στα γαλανόλευκα

Περισσότερα

Η Βίλα Ιόλα παίρνει και πάλι ζωή!

Η Βίλα Ιόλα παίρνει και πάλι ζωή!

Περισσότερα

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Νέων

Περισσότερα


Νέα Νομικών Προσώπων


Νέα Συλλόγων - Φορέων

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software