Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Για να δείτε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας παρακάτω αρχεία. (Αρχείο 01 & Αρχείο 02)

Για να δείτε τους πίνακες συμμετεχόντων πατήστε τα παρακάτω αρχεία. (Αρχείο 01 & Αρχείο 02)

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software