Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 2/2020

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».

Για να δείτε τους πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας παρακάτω αρχεία. (Αρχείο 01 & Αρχείο 02)

Για να δείτε τους πίνακες συμμετεχόντων πατήστε τα παρακάτω αρχεία. (Αρχείο 01 & Αρχείο 02)

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software