Ανακοίνωση διενέργειας δημοπρασίας

Ανακοίνωση διενέργειας δημοπρασίας

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ανακοινώνει την διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση και λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Αγίας Παρασκευής.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software