Τηλέφωνα επικοινωνίας για κοπές δέντρων και περισυλλογής σπασμένων κλαδιών

Τηλέφωνα επικοινωνίας για κοπές δέντρων και περισυλλογής σπασμένων κλαδιών

Η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής ενημερώνει πως οι δημότες θα μπορούν να επικοινωνούν με τον Δήμο και να ενημερώνουν για:

Κοπές δέντρων στο 210-6004895

και για

περισυλλογή σπασμένων κλαδιών και θέματα  ηλεκτροφωτισμού (καμένες λάμπες, αναμμένα φώτα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας κλπ) στο 213-2004533, από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 7.30 πμ μέχρι και τις 15.30 μμ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software