ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη Καθηγητών Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) με ωριαία αποζημίωση (ωρομίσθιο).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Υποβολή αιτήσεων: Από την Πέμπτη 27/12/2018 έως και την Δευτέρα 07/01/2019 και ώρα 14:30 μ.μ.

Εκτύπωση