ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΤΙΜΟ

Ανακοίνωση Προκήρυξης Εργαστηρια Τεχνης

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΩΔΕΙΟ

Υποβολή Αιτήσεων Τετάρτη 09.11.2016 έως και Τρίτη 16.11.2016 και ώρες 09.00 έως 15.00.

Εκτύπωση