ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΩΣ 3/7/2018 ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

paisdap espaΟι Παιδικοί Σταθμοί Αγίας Παρασκευής ενημερώνουν τους γονείς ότι ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης –ΕΕΤΑΑ, για την δωρεάν ένταξη βρεφών και νηπίων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Δικαίωμα  συμμετοχής  έχουν  οι  μητέρες  (ή  άνδρες  σε  περιπτώσεις  χηρείας  ή  επιμέλειας) που συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1.Δεν είναι τακτικοί ή αορίστου χρόνου υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. (α’ και β’ βαθμού) και των Ν.Π.Δ.Δ.
2.Έχουν  ελληνική  υπηκοότητα  ή  υπηκοότητα  κράτους  μέλους  της  Ε.Ε.  ή  είναι Ομογενείς  ή  είναι  αλλοδαπές/αλλοδαποί  από  τρίτες  χώρες  που  διαμένουν  νόμιμα  στην Ελλάδα. 
3.Είναι εργαζόμενες/οι ή άνεργες/οι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ. 
4.Έχουν οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν υπερβαίνει  τις:  
    -27.000€  για μητέρες που έχουν  έως  2  παιδιά,  
    -30.000€  για  μητέρες  που  έχουν  3  παιδιά,  
    -33.000€  για  μητέρες  που έχουν 4 παιδιά και 
    -36.000€ για μητέρες που έχουν από 5 παιδιά και άνω. 
 
Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στον  ιστότοπο  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr) και  θα γίνονται δεκτές εφόσον η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής και η αποστολή του φυσικού φακέλου ολοκληρωθούν έως την 3/7/2018 και ώρα 24:00.
 
Για  περισσότερες  πληροφορίες  μπορείτε  να  επικοινωνείτε  με  τα  γραφεία  της  Ε.Ε.Τ.Α.Α. στα  τηλέφωνα  210  5214600  και  213  1320600,  καθώς  και  στα  γραφεία  των  Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής στο τηλέφωνο 210 6391703.
 
           Η Πρόεδρος των ΠΑΙΣΔΑΠ                                    Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής
 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ-ΚΑΒΡΟΥΔΑΚΗ                      ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δημ/ση : 19/6/2018

Εκτύπωση