Ο πολίτης στο Δήμαρχο

Ο Δήμαρχος προκειμένου να ενισχύσει την άμεση επικοινωνία του με τους πολίτες (άτομα ή συλλογικότητες), καθιέρωσε το θεσμό «Ο πολίτης στο Δήμαρχο».

Στo πλαίσιo αυτού του θεσμού δέχεται τους πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να τον συναντήσουν, κατόπιν ραντεβού, που μπορούν να κλείσουν στα τηλέφωνα 213.20.04.502-213.20.04.530.

Εκτύπωση