ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 19η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 25/11/2016 & Ώρα 14:45

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 25-11-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.45 με θέμα:

1. Παραχώρηση χώρου της Κεντρικής πλατείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην Ε.Ν.Ε.Β.Α.Π (Ένωση Επαγγελματιών Εμπόρων Βιοτεχνών Αγ. Παρασκευής) στο πλαίσιο των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2016.

Εκτύπωση