ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ 30/08/2016 & Ώρα 14:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 καλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 30-08-2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 με θέματα:

1. Λήψη απόφασης για τη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Κοντόπουλου.

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΚΟΥΡΕΙΟ» στον ΛΑΠΠΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του Θεοδώρου, επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 5.

3. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» στην "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΑΜΠΝΤΕΛΝΟΥΡ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΗ Ε.Ε.", επί της οδού ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 57 (έχοντας πρόσωπο και επί της οδού ΑΛ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ), {ανανέωση της 20/2016 απόφασης}.

Εκτύπωση