Αποτελέσματα Ε΄ φάσης εγγραφών των Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αποτελέσματα Ε΄ φάσης εγγραφών των Βρεφονηπιακών Σταθμών

Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της Ε΄ φάσης των Εγγραφών 2020-2021:

pinakas 02


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software