Αποτελέσματα Δ΄ φάσης εγγραφών και επανεγγραφών των Βρεφονηπιακών Σταθμών

Αποτελέσματα Δ΄ φάσης εγγραφών και επανεγγραφών των Βρεφονηπιακών Σταθμών

 Οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα της Γ΄ φάσης των Εγγραφών-Επανεγγραφών 2020-2021:

pinakas 01

 

 

 

 

 

 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software