10η ΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου ανακοίνωσαν τη 10η φάση επιλογής παιδιών για την περίοδο 2019-2020:

10η ΦΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΙΣΔΑΠ


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software