ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε΄ ΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019-2020

Τα αποτελέσματα της 5ης Φάσης επιλογής εγγραφών έχουν ως εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Ε ΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2019 2020


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software