ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΏΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι ο καθιερωμένος Αγιασμός στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας, για τη φετινή σχολική χρονιά, έχει προγραμματιστεί ως εξής:

Τρίτη 08/10/2019 : Α΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Βορρά 7, ώρα 11:15 π.μ.

Τρίτη 08/10/2019 : Ζ΄ Νηπιακός Σταθμός, Τρωάδος 3,ώρα 10:30 π.μ.

Τετάρτη 09/10/2019 : Γ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Πάρου 16 & Δωδεκανήσου, ώρα 10:30 π.μ.

Τετάρτη 09/10/2019 : Δ΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Αισώπου 6, ώρα 11:30 π.μ.

Πέμπτη 10/10/2019 : Β΄ Βρεφονηπιακός Σταθμός, Λάδωνος 5, ώρα 10:30 π.μ.

Πέμπτη 10/10/2019 : Ε΄ Νηπιακός Σταθμός, Αφροδίτης 12, ώρα 11:15 π.μ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software