Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά Μέλη

 • Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς: Πρόεδρος

 • Αντιδήμαρχος: Βασίλειος Σάρκουλας

 • Αντιδήμαρχος: Ιωάννης Αργυρός

 • Ελένη Δάβαρη

 • Διονύσιος Λέκκας

 • Ζωή Φωτεινού

 • Δημήτριος Κονταξής

 • Ιωάννης Λογοθέτης

 • Γερασιμία Μουχτούρη

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Βασίλειος Σάρκουλας

 • Μαρία Κοντοπούλου

 • Παναγιώτης Γκόνης

 • Πέτρος Διακογιάννης

 • Βασιλική Νικολακοπούλου - Νούλη

 • Δημήτριος Ρέγας


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software