Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά Μέλη

 • Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς: Πρόεδρος

 • Αντιδήμαρχος: Βασίλειος Σάρκουλας

 • Αντιδήμαρχος: Ιωάννης Αργυρός

 • Νικόλαος Μαλάμος

 • Ιωάννης Σταθόπουλος

 • Παναγιώτης Γκόνης: Αντιπρόεδρος

 • Νικόλαος Κωβαίος-Ντούσκος

 • Ιωάννης Μυλωνάκης

 • Γεώργιος Οικονόμου

Αναπληρωματικά Μέλη

 • Νικόλαος Παναγόπουλος

 • Σοφία Αϊδίνη-Παπασιδέρη

 • Δημήτριος Κονταξής

 • Ιωάννης Δερματάς

 • Κωνσταντίνος Κρητικίδης

 • Βασιλική Νικολακοπούλου-Νούλη


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software