Οργανόγραμμα Δήμου Αγίας Παρασκευής

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ

Μπορείτε να κατεβάσετε εδώ το οργανόγραμμα του Δήμου


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software