Στοιχεία Επικοινωνίας

Enter

ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ: Τηλ. 213-2004539

Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Αντιδήμαρχος: Σιδέρης Ιωάννης (τηλ. 213-2004506)
Διευθυντής: Παναγόπουλος Στυλιανός (τηλ. 213-2004570)

Τμήμα Καθαριότητας & Διαχείρισης Μηχανημάτων-Οχημάτων
Προϊσταμένη: Καπετανάκη Αικατερίνη (τηλ. 210-6002343)

Τμήμα Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας
Προϊστάμενος: Μιχαλακάκος Θεόδωρος (τηλ. 213-2004577)

Τμήμα Πρασίνου
Προϊσταμένη: Τσαχπίνογλου Φωτεινή (τηλ. 213-2004571)