ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ)

kladiaΕνημερώνουμε τους αγαπητούς συμπολίτες μας ότι η κατακόρυφη αύξηση του όγκου των προϊόντων κηπευτικών εργασιών (κλαδιά και φύλλα) που παρατηρείται τη φετινή χρονιά και που οφείλεται σε κλαδέματα και εργασίες καθαριότητας κήπων τα οποία τοποθετούνται σε πεζοδρόμια, οδοστρώματα και κοινόχρηστους χώρους εν γένει, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της Υπηρεσίας Καθαριότητας, έχει προκαλέσει μεγάλες χρονικές καθυστερήσεις στην αποκομιδή τους και γενικότερα μια κακή εικόνα της καθαριότητας της πόλης μας.
Η αποκομιδή των προϊόντων κηπευτικών εργασιών γίνεται σε πενθήμερη κυρίως βάση από τα συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας.  Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να υπάρχει ο κατάλληλος προγραμματισμός των έγκαιρων εργασιών αποκομιδής τους, παρακαλείσθε όπως ενημερώνετε την Υπηρεσία Καθαριότητας ΠΡΙΝ τη διεξαγωγή κάθε κηπευτικής εργασίας που δύναται να προκαλέσει τέτοιου τύπου απόβλητα προς απόρριψη σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους.
Πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (άρθρο 14), «Τα υπόλοιπα προϊόντα που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα κοπής δέντρων, θάμνων, κλαδιών κ.λπ. συσκευάζονται σε ελαφρά δέματα, δεμένα με ανθεκτικό σχοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Όλα αυτά δεν βγαίνουν από πριν στο πεζοδρόμιο χωρίς να προηγηθεί συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι καταλαμβάνουν κοινόχρηστο χώρο και εφαρμόζεται ό,τι προβλέπεται από τον Κανονισμό για την παράνομη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων».  
Ο Δήμος προσφέρει δωρεάν την αποκομιδή του πρώτου δρομολογίου-φορτηγού, μόνον όταν ακολουθούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού. Η αναγκαιότητα χρήσης επιπλέον δρομολογίου πέραν του δωρεάν πρώτου, επιβαρύνει το Δημότη 80€. Σε αντίθετη περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το τηλέφωνο 213 2004570.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία και την κατανόησή σας.
Ο Κανονισμός Καθαριότητας βρίσκεται αναρτημένος στην Ιστοσελίδα του Δήμου Αγίας Παρασκευής στην εξής Διεύθυνση: www.agiaparaskevi.gr 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software