ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΜΕ 450.000€

Filodimos ph kpMε 234.000€ χρηματοδοτείται ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, από το Ειδικό Πρόγραμμα  Ενίσχυσης Δήμων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για την  αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών. Το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»   χρηματοδοτείται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και η συνολική διάρκεια εφαρμογής του είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα παράτασης.
Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής θα διαθέσει επιπλέον 215.971€ από ίδιους πόρους και έτσι ο συνολικός  προϋπολογισμός των προμηθειών και των έργων για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών της πόλης μας ανέρχεται στις 449.971€. 
Οι Δήμοι που εντάσσονται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την αναβάθμιση των Παιδικών Χαρών είναι οι εξής:
Filodimos ph