ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: NEO ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

mikres asfaltostroseisΝέο έργο επισκευής φθορών (μικρότερες ασφαλτοστρώσεις σε προβληματικά σημεία) οδοστρωμάτων  οδών του Δήμου Αγίας Παρασκευής  δημοπρατείται στις 24 Ιουλίου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 280.000€  και χρηματοδοτείται  από ίδιους πόρους του Δήμου.
Υπενθυμίζουμε  ότι πρόσφατα  ολοκληρώθηκε αντίστοιχο έργο επισκευής φθορών οδοστρωμάτων, με αρχικό προϋπολογισμό 160.000€   που χρηματοδοτήθηκε, επίσης, από το Δήμο. 
 
Δημ/ση : 22/6/2018