Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11/1/2018

DSΤην Πέμπτη 11 Ιανουαρίου  στις 3.30 μ.μ.  συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, στην αντίστοιχη αίθουσα του Δημαρχείου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417), με θέματα:
1.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», Άξονας προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), Άξονας Προτεραιότητας 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» με Κωδικό Πρόσκλησης: 083 και Α/Α ΟΠΣ: 2419 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
2.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  αποτελεσμάτων Προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2017 του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
3.Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
4.Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΚΟΙΠΕΔΑΠ (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).
5.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2016 για το 3ο και 4ο τρίμηνο του οικ. έτους 2016 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος  κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
6.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Δαπανών έτους 2017 για το 1ο και 2ο τρίμηνο του οικ. έτους 2017 του Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος  κ. Σ. Παπαμιχαήλ).
7.Έγκριση σχεδίου χώρου εγκατάστασης εργοταξίου για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ”» (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
8.Λήψη απόφασης για την έγκριση  συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης  θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ 328 για την έκδοση άδειας δόμησης σχολείου (Νηπιαγωγείου). (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
9.Λήψη απόφασης για την έγκριση  συμβολαιογραφικής πράξης σύστασης  θέσεων στάθμευσης στο Ο.Τ 328 για την έκδοση άδειας δόμησης Παιδικού Σταθμού. (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
10.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για: (α) την Παραλαβή και τον Έλεγχο της Ποιότητας των Υλικών και (β) τον Χαρακτηρισμό των Εδαφών για το έργο «Συντήρηση Καθολικού Ασφαλτοτάπητα 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
11.Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής για την Παραλαβή Αφανών Εργασιών και Πρωτοκόλλων Ζύγισης για το έργο «Συντήρηση καθολικού ασφαλτοτάπητα 2017», του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Δ. Κονταξής).
12. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ 2017» με τον ανάδοχο «Α. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» (υπ’ αριθμ. 1398/13.11.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).
13.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017» με τον ανάδοχο «KINDERLAND-ΔΕΣΜΟΣ ΑΕ» (υπ’ αριθμ. 13/31-10-2017, 65/07-12-2017 και 250/07-12-2017 φορολογικά παραστατικά) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
14.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017» με τον ανάδοχο «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ- THE RANCH» (υπ’ αριθμ. 3060/24-08-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).
15.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 2017» με τον ανάδοχο «ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΞΕΓΝΟΙΑΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΙ ΕΠΕ» (υπ’ αριθμ. 87/26-08-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης ).
16.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Εργασίες κοπής, κλαδέματος δένδρων κ.λ.π. με ανυψωτικό μηχάνημα σε ύψος μεγαλύτερο των 15μ.» με τον ανάδοχο «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» (υπ’ αριθμ. 409/21.12.2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
17.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Οργάνωση και Λειτουργία του “ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑμεΑ” του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το έτος   2017-2018» με τον ανάδοχο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕ, INNOLAND LTD» (υπ’ αριθμ. 268/ 15-12-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).
18.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΓΩ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ» με τον ανάδοχο «ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.» (υπ’ αριθμ. 160/11-10-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
19.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ» με τον ανάδοχο «INOIL SERVICE A.E.» (υπ’ αριθμ. 56/17-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
20.Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας/ υπηρεσίας «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» με τον ανάδοχο «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.» (υπ’ αριθμ. 15922/22-11-2017 φορολογικό παραστατικό) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι Σιδέρης).
 
Δημ/ση : 8/1/2018

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software