ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Β/Α ΤΟΜΕΑ ΥΜΗΤΤΟΥ

sepvatty pita 18
Το Σωματείο Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Β/Α Τομέα Υμηττού
σας προσκαλεί στην ετήσια κοπή της πίτας του. 
Την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12:00
στο Πυροφυλάκιο Κ.Σ "Μοναστήριον"
(Πίσω από την Ι.Μ Αγίου Ιωάννη του Κυνηγού).
 
Δημ/ση : 5/2/2018