Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

erg t p 2016 aΤα Εργαστήρια Τέχνης Αγ. Παρασκευής αποτελούν δομή του Δήμου και έχουν αποδείξει την ποιότητα και την αντοχή τους. Η σημερινή Δημοτική Αρχή και ο Πολιτιστικός  Αθλητικός Οργανισμός  -ΠΑΟΔΑΠ είναι αποφασισμένοι να διαφυλάξουν και αναπτύξουν τα Εργαστήρια, παρά τις πρόσκαιρες δυσχέρειες.
Για το λόγο αυτό, η παρούσα Δημοτική Αρχή τηρεί απαρέγκλιτα την αρχή του διαλόγου με όλους, καθηγητές και σπουδαστές. Ακόμη και του (αιφνιδιαστικού) διαλόγου, όπως συνέβη προ μηνός με την απροειδοποίητη είσοδο στο Δημοτικό Συμβούλιο ετεροδημοτών για να διαμαρτυρηθούν. 
Η Δημοτική Αρχή τηρεί την αρχή του διαλόγου επίσης και με όσους παραβλέπουν τις προσπάθειες που καταβάλλει υπέρ των Εργαστηρίων Τέχνης και των ιδίων, προσπάθειες τις οποίες κάποιοι αποσιωπούν.
Συγκεκριμένα:
1.Η παρούσα Δημοτική Αρχή αμέσως όταν ανέλαβε (Σεπτέμβριος- Οκτώβριος 2014) προχώρησε σε αύξηση κατά 10% των ωρομισθίων των καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης, δηλαδή αύξηση από 20 σε 22 ευρώ μικτά την ώρα, χωρίς καμία αύξηση διδάκτρων. Δηλαδή, όχι μόνο δεν είχαν μείωση των απολαβών τους στην περίοδο που περνάμε, αλλά αντίθετα έλαβαν αύξηση και μάλιστα αυτού του ποσοστού (10%). Ποιος άλλος δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας παροχής υπηρεσιών Τέχνης καταβάλλει 22 ευρώ την ώρα; Καλόν είναι, λοιπόν, να μην αποσιωπάται το ενδιαφέρον του Δήμου. 
2.Ενημερώνουμε και υπενθυμίζουμε ότι το μικτό ωρομίσθιο των άλλων συμβασιούχων, Γυμναστών και Μουσικών Ωδείου, οι οποίοι επίσης πληρώνονται από τις συνδρομές-δίδακτρα των συμμετεχόντων (αντίτιμο), όπως και οι καθηγητές των Εργαστηρίων Τέχνης, ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 8-9 ευρώ και 12-13 ευρώ αντίστοιχα. 
3.Η παρούσα Δημοτική Αρχή όταν ανέλαβε (Σεπτέμβριος 2014) δεν βρήκε εγκεκριμένες από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Συμβάσεις Καθηγητών Εργαστηρίων Τέχνης. Οι συμβάσεις εγκρίθηκαν τελικά τον Δεκέμβριο 2014. Ακολούθησε η Προκήρυξη, η υποβολή υποψηφιοτήτων, η αξιολόγηση και η συμβασιοποίηση, όπως άλλωστε συνέβη και με τους καθηγητές του Ωδείου. Οι δε αμοιβές των καθηγητών για τους μήνες πριν τη συμβασιοποίηση καταβλήθηκαν κανονικά κατά τη διάρκεια των συμβάσεών τους ανά μήνα. Αυτό είναι άγνωστο; Έμεινε 
κάποιος/-α «απλήρωτος»; Ή μήπως «απλήρωτος» θεωρείται αυτός που για τους έως τη συμβασιοποίηση μήνες πληρώνεται αθροιστικά και με ωρομίσθιο 22 ευρώ εντός της συμβασιοποίησης;   
4.Ακολούθως, το Φεβρουάριο 2016 οι νέες συμβάσεις των καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης, ελέγχθηκαν από την αρμόδια Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξονυχιστικά, επί αρκετές εβδομάδες, όπως προβλέπεται, πριν οι καθηγητές πληρωθούν. Έχει λησμονηθεί ότι με κατάλληλους χειρισμούς του ΠΑΟΔΑΠ εν συνόλω αποφεύχθηκε η αξιολόγηση συμπεριφορών, οι οποίες θα οδηγούσαν σε άλλης φύσεως εμπλοκές; 
5.Όπως είναι επίσης γνωστό σε όλους τους ενδιαφερoμένους, το 2016 αρμόδιες Δημοτικές υπηρεσίες αρνήθηκαν για πρώτη φορά και να εκδώσουν και να πληρώσουν εντάλματα αμοιβών των καθηγητών Εργαστηρίων Τέχνης, διότι κατά τους υπολογισμούς τους δεν υπήρχε ισορροπία διδάκτρων-αμοιβών, όπως προβλέπεται για τις σχετικές συμβάσεις με αντίτιμο, στις οποίες ανήκουν και οι των καθηγητών των Εργαστηρίων Τέχνης. Γιατί αποσιωπάται ότι ο Πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ ως τελικός διατάκτης έδωσε ειδική γραπτή εντολή έκδοσης των ενταλμάτων Απριλίου 2016 και ακολούθως δεύτερη ειδική εντολή πληρωμής τους, μετά την άρνηση της Ταμειακής Υπηρεσίας να πληρώσει;  Για ποιο λόγο αποσιωπάται ότι τα εντάλματα αυτά προωθήθηκαν κατά προτεραιότητα τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο 2016 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και έκτοτε αναμένεται η κρίση του;  Δεν έχει γίνει κατανοητό, παρά τις αλλεπάλληλες συναντήσεις, ότι εάν ο μη γένοιτο η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου θεωρήσει μη νόμιμη την εντολή του Προέδρου του ΠΑΟΔΑΠ για πληρωμή των καθηγητών, αυτός κινδυνεύει με προσωπικό καταλογισμό των αμοιβών που οι καθηγητές έλαβαν με την εντολή του; Μήπως κάποιοι ενδιαφερόμενοι για τους εαυτούς τους και καλώς, αδιαφορούν για τους άλλους; Πρέπει να επαναληφθεί η ανωτέρω διαδικασία με νέα πρόσθετη διακινδύνευση; Όσο κατανοητό και δίκαιο είναι το αίτημα πληρωμής για τους 2-3 υπολειπόμενους μήνες του καλλιτεχνικού έτους 2016-2017, άλλο τόσο πρέπει να γίνει κατανοητό ότι λειτουργούμε εντός συγκεκριμένου ελεγκτικού πλαισίου και δη πολλαπλού. 
6.Σε ό,τι αφορά την αναπροσαρμογή των διδάκτρων των μη δημοτών-κατοίκων, η οποία ανέρχεται σε ποσό έως 30 ευρώ ετησίως (γεγονός το οποίο επίσης αποσιωπάται), ενημερώνουμε ότι αυτή κατέστη αναγκαία για την ισορροπία μεταξύ διδάκτρων και αμοιβών και εν τέλει την πληρωμή των καθηγητών. 
7.Τονίζεται ότι για την περίοδο 2016-2017, όπως και για την προηγούμενη, πληρωμές θα γίνονται όταν και εφόσον συγκεντρώνονται δίδακτρα. Άλλη δυνατότητα έως την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου δεν υπάρχει. Συνεπώς, οφειλόμενα ποσά υπάρχουν στο μέτρο και στο βαθμό που υπάρχει το αντίστοιχο ποσό διδάκτρων.
8.Ως προς τα ποσά διδάκτρων και αμοιβών των καθηγητών, τα οποία αναγράφονται ή κυκλοφορούν, δεν θα υπάρξει οποιοσδήποτε σχολιασμός, πριν το όλο θέμα κριθεί από την Επίτροπο.        
9.Επισημαίνεται τέλος ότι ο Δήμος τιμά όλους τους συμβασιούχους καθηγητές για το έργο τους, βέβαιος ότι και αυτοί τιμούν την έμπρακτη υποστήριξη του Δήμου και του ΠΑΟΔΑΠ. Με την επισήμανση ότι το ίδιο δικαίωμα που αναγνωρίζεται στους μη δημότες καθηγητές, αναγνωρίζεται και στους δημότες της Αγίας Παρασκευής, οι οποίοι έχουν επίσης υψηλά καλλιτεχνικά προσόντα. 
Καλούμε, τέλος, όλους να συνεχίσουν την υποστήριξή τους προς τα Εργαστήρια Τέχνης του Δήμου, με τη βεβαιότητα ότι με τη συνεργασία τους θα ξεπερασθούν οι πρόσκαιρες δυσκολίες, όπως άλλωστε αποδεικνύεται τόσο από τη στάση καθηγητών, όσο και από τον αριθμό των εγγεγραμμένων σπουδαστών.  
 
            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ TOY ΠΑΟΔΑΠ                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
 
 
          ΣΩΤΗΡΗΣ AN. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ                                                         ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
 
Δημ/ση : 19/12/2016
 

 

 

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software