ΚΑΛΑΝΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ", ΤΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

kapi11

kapi5

kor5a

kor2

10

Ημ/νία Δημ/σης : 24/12/2014

 

Εκτύπωση