ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 16 ΚΑΙ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 16-10-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 με θέμα:

Λήψη απόφασης για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 430,00€ στο όνομα Υπαλλήλου του Δήμου για την υποδοχή 25 μαθητών του LyceeRENAN του Saint-Brieuc.

Επίσης την επόμενη μέρα 17-10-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 με θέμα:

Λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.