ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ, 12.00

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα (Λ. Μεσογείων 415-417) στις 14-10-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 με θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου της 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
  2. Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  3. Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής - ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. οικονομικού έτους 2019.
  4. Έγκριση της 27/2019 μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του συνοπτικού μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ Α΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β΄/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019-2020», προϋπολογισμού 62.605,20 € (συμπ. ΦΠΑ και εργοδοτικών εισφορών).
  5. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής ποσού 730,00 € και απαλλαγή της υπαλλήλου του Δήμου Μαρίας Μεντή για την αποστολή αντιπροσωπείας στα Τρίκαλα στο πρώτο Plug & Play Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε από τις 26- 09-2019 έως τις 28-09-2019.

Αγία Παρασκευή 10-10-2019

 Ο Δήμαρχος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ