Τηλ. κέντρο 213-20.04.500 | ΚΕΠ Μεσογείων 419 – Tηλ. 213-20.08.300 e-mail: d.agparaskevis-attikis@kep.gov.gr

greek flag english

  • Αρχική
  • ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  • Πρακτικά Συλλογικών Οργάνων
  • Δημοτικό Συμβούλιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 19η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 25/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 25-06-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 με θέματα:

1. Έγκριση της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2014. (εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

2. Λήψη απόφασης για χορήγηση οριακής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Τροποποίηση ανάπλασης και ανάδειξης ιστορικού κέντρου της πόλης (MIS 448826).
(εισηγητής: εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 18η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 21:00

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 11-06-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 21.00 με θέματα:

1. Συζήτηση περί του τρόπου αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με το ν. 4250/14 και λήψη σχετικής απόφασης.
(εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

2. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 17η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 04/06/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 04-06-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 με θέματα:

1. Έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

2. Λήψη απόφασης για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις και εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2012».
(εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς.)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 16η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 05/05/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 05-05-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 με θέματα:

1. «Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014.» (εισηγητής: Aντιδήμαρχος: κ. Τ. Κωστόπουλος).

2. Λήψη απόφασης για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Θεατρικών Εκδηλώσεων.(εισηγητής: Δήμαρχος: κ. B. Ζορμπάς).

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης καταβολής του χρηματικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί στους δικαιούχους σχολικούς φύλακες, δεδομένης της οικονομικής κατάστασης που έχουν περιέλθει μετά την απόλυσή τους.

Για να δείτε την εισήγηση του 2ου θέματος πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/04/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Ειδική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 11-04-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 με θέμα:

1. Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα λόγω άμεσης αντικατάστασης του εκλιπόντος Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωάννη Βουτσινά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 14η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 08/04/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 08-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 με θέμα:

Αναγγελία θανάτου του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής Ιωάννη Βουτσινά

Για να δείτε την εισήγηση του θέματος πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 13η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 11/04/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 11-04-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:30 με θέματα:

1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς το Δήμο, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10967/21-03-2014 αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
(εισηγητής: Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης κ. Β. Γιαννακόπουλος).

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 08/04/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 08-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30 με θέματα:

1. Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αγίας Παρασκευής κατόπιν της υπ’ αριθμ. 24/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (εισηγητής: Δήμαρχος κ. Β. Ζορμπάς)

2. «Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτημάτων που έχουν υποβληθεί προς τον Δήμο, από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ανατολικής Αττικής» κατόπιν της υπ’ αριθμ. 10967/21-03-2014 αιτήσεως του αρχηγού της Δημοτικής Παράταξης «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
(εισηγητής: Αρχηγός Δημοτικής Παράταξης κ. Β. Γιαννακόπουλος).

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 11η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 02/04/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 02-04-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με θέματα:

1. Έγκριση της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του έτους 2014.
(εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τ. Κωστόπουλος)

2. Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές – Βελτιώσεις και Εξοπλισμός υπαίθριων χώρων και παιδικών χαρών έτους 2012». (εισηγητής: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

Συνέχεια ανάγνωσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 10η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 26/03/2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:30

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Τακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λ Μεσογείων 415-417) στις 26-03-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με θέματα:

1. 2η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το κτίριο επί της οδού Ερμού 76 (Γιαβάσειο).
(εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

2. α) Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘‘Αρχιτεκτονική Μελέτη Ανέγερσης Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής’’, β) ‘Έγκριση παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο ‘‘Στατικές, Γεωτεχνικές και μελέτες Η/Μ Εγκαταστάσεων για την ανέγερση του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου Αγίας Παρασκευής’’
(εισηγητής: Εντεταλμένος σύμβουλος κ. Κ. Τσιαμπάς)

Συνέχεια ανάγνωσης

Γραφτείτε στο newsletter

Επιλέξτε παρακάτω σε ποια λίστα ανήκετε.

ΠΟΛΙΤΕΣ

ΜΜΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επικοινωνία με το δήμο

Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 415-417 Τ.Κ.15343 Αγία Παρασκευή
Τηλ. Κέντρο: 213 2004500/501/508
Κεντρικό FAX: 2132004531
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε τον αναλυτικό τηλεφωνικό κατάλογο των υπηρεσιών του Δήμου πατώντας εδώ.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ.


Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»,στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, κατά 80% από την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και 20% από εθνικούς πόρους.


e-genius.gr ...intelligent web software