ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ & ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής στην προσπάθεια για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της φτώχειας που προκαλείται από την οικονομική κρίση λειτουργεί τις ακόλουθες Κοινωνικές Δομές οι οποίες προσφέρουν πολύτιμο έργο στηρίζοντας τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες της πόλης μας και καλύπτοντας βασικές και πολύ σημαντικές ανάγκες τους:

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Μεσογείων 419, Αγία Παρασκευή.
Τηλ. 213-2004610.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο χορηγεί στους δικαιούχους τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης.

2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Ρόδων 13, Αγία Παρασκευή.
Τηλ. 210- 6546342.

Το Κοινωνικό Μαγειρείο παρέχει καθημερινά σίτιση σε άπορους, άστεγους, άνεργους και ηλικιωμένους.

3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Χειμάρρας 22, Αγία Παρασκευή.
Τηλ. 210-6547700.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο παρέχει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα σε άπορους και ανασφάλιστους.

Οι δικαιούχοι των δομών επιλέγονται από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, με κριτήρια τα οποία έχουν εκ των προτέρων οριστεί και εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.