ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 12/2, 19.00

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00 με τα εξής θέματα:

  1. Έγκριση Οικονομικών καταστάσεων, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 2018 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 12/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

  2. Λήψη Απόφασης για άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία του Ν. Μπιλιάνη στο Ο.Τ. 46 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. Α21191/2018 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών – Πολεοδομική αναγκαιότητα – Οικονομική δυνατότητα (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Β. Ζορμπάς).

  3. Τροποποίηση της Σύμβασης που αφορά «Εκμίσθωση κοινοχρήστων χώρων σε στάσεις αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών (στέγαστρα) του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

  4. Έγκριση διαδικασίας για την χορήγηση ειδών διαβίωσης και περίθαλψης απόρων – Πάσχα» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ν. Κωβαίος-Ντούσκος).

  5. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πολεοδομική ενότητα των Πευκακίων (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Β. Ζορμπάς).

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευπρέπεια Καψοκεφάλου