ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 5/2, 19:00

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 19.00 με τα εξής θέματα:

  1. Επαναληπτική ψηφοφορία για την επιλογή προσώπου για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τον δήμο Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

  2. Συζήτηση για τα αιτήματα του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π. Σ. Χαιρέτη).

  3. Αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Τ. Κωστόπουλος).

  4. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής και παρακολούθησης δημόσιων συμβάσεων με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2020 (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

  5. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καταλληλόλητας για την επέκταση του αύλειου χώρου του διδακτηρίου του 5ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ι. Αργυρός).

  6. Eκ νέου ορισμός της κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 21.080.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

  7. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την β’ περ. και εκ νέου λήψη απόφασης (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

  8. Λήψη απόφασης περί κοπής ή μη, τριών δένδρων (κυπαρίσσια), επί της οδού Θεσσαλονίκης (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΥ