ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 8/1, 19.30

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.30 με τα εξής θέματα:

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οριστική έγκριση των όρων δανείου για την απόκτηση του οικοπέδου «Μακρή» και άμεση έναρξη διαδικασιών για την απαλλοτρίωσή του (εισήγηση: Δήμαρχος Β. Ζορμπάς).

  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης Έργου με τίτλο «BioW2P - Sustainable conversion of bio-waste to bio-polymer for agricultural use in the context of Circular Economy» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE με συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ε. Δάβαρη).

  3. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας κατάληψης οδοστρώματος της οδού Αιγαίου Πελάγους με διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, η οποία θα χορηγείται προσωρινά και τμηματικά από την Λ. Μεσογείων προς και έως την οδό Ελβετίας για τις ανάγκες του έργου «Ανάπλαση Αιγαίου Πελάγους». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Β. Σάρκουλας).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ευπρέπεια Καψοκεφάλου