ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ 18/12, 18.00

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου πρόκειται να προσέλθουν σε Τακτική Συνεδρίαση στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) την Τετάρτη στις 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 18.00 με θέμα:

  • Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίας Παρασκευής Οικονομικού έτους 2020 (εισήγηση: Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς).

Στις 20.00 της ίδιας ημέρας η συνεδρίαση θα συνεχιστεί με θέμα:

  • Έγκριση Προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Αγίας Παρασκευής έτους 2020 (εισήγηση: Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς).

Στις 21.30 της ίδιας ημέρας η συνεδρίαση θα συνεχιστεί με τα εξής θέματα:

  1. Παράταση χρονικού ορίου για την προμήθεια με τίτλο» ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» με αρ. πρωτ. 32498/14-12-2018 σύμβαση και αρ. ΑΔΑ: 18SYMV004198434 2018-12-14 (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Ελένη Δάβαρη).
  2. Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 47/2019 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: «Τροποποίηση της με αριθ. 32/2019 απόφασης και εκ νέου λήψη απόφασης περί χωροθέτησης εγκαταστάσεων Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για την περίοδο των εορτών 2019-2020 και παραχώρηση χώρου Κεντρικής Πλατείας στην ΕΝΕΒΑΠ» (εισήγηση: Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. Βασίλης Ζορμπάς).
  3. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων της μειοψηφίας με τους αναπληρωματικούς τους, για τη συμμετοχή τους στη Διευρυμένη Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο (εισήγηση: Δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς).
  4. Λήψη απόφασης για Επιπρόσθετη Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών (εισήγηση: Αντιδήμαρχος Διονύσης Λέκκας).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ευπρέπεια Καψοκεφάλου