ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 01/06/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 01-06-2016 ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 13.00 μ.μ. με θέματα:

  1.  Ψήφιση πίστωσης και έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου στο συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που διενεργείται στη Σάμο από 2-4 Ιουνίου 2016 με θέμα «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι Προσφυγικές Ροές και το Μεταναστευτικό Ζήτημα – Επιπτώσεις στην Κοινωνία, την Οικονομία και τον Τουρισμό».  (εισήγηση: Δήμαρχος).

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα λόγω προθεσμιών.