ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 8η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 15/3/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 8:00μ.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 15.03.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 8.00 μ.μ. με θέματα:

1. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρακτικού, την έγκριση ή μη της υποβληθείσας ένστασης και την κατακύρωση πλειοδότη για τον ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την «Εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων» (Ο.Τ.Κ.Ζ), του Δήμου Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παράταση της υπ’ αρ. 396/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αναστολή χορήγησης εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας. (Σχετ: Η αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου 6979/8-3-2016 της Επιτροπής Κατοίκων Κοντοπεύκου) (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

4. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγίας Παρασκευής και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος με αντικείμενο τη «Διερεύνηση χωρικής στρατηγικής παρεμβάσεων και προτεραιοτήτων στον Δήμο Αγίας Παρασκευής» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

5. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).

6. Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης από ΚΑΠ έτους 2016 (εισήγηση: Γεν. Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης).

7. Έγκριση πραγματοποίησης Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού 2016 και ψήφιση πίστωσης ύψους 9.000€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6471.04 με τίτλο «Διοργάνωση Ετήσιου Μαθητικού Φεστιβάλ Πολιτισμού» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση του Συλλόγου Μεσσηνίων Αγίας Παρασκευής «ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ» (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

9. Διεξαγωγή της 71ης και 72ης ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ για το έτος 2016 (εισήγηση: Εντ. Δημ. Σύμ. κ. Γ. Βλάχος).

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 145/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

11. Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου. (εισήγηση: Πρόεδρος κα Τ. Γκιόκα).

12. Αντικατάσταση μέλους από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

13. Αποδοχή παραίτησης, εκλογή νέου Αντιπροέδρου και ορισμός νέας σύνθεσης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Αγίας Παρασκευής - Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ).

14. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 5.732,75 € από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.), οι οποίος αφορούν τους ΧΒΚ.26, 38, 111, 112, 126, 127, 130, 719, 127, 131, 132, 416, 430, 719, 720, 721, 90, 93 οι οποίοι αφορούν οφειλές από: α) πρόστιμο πολεοδομικής παράβασης, β) πρόστιμα από παραβάσεις ΚΟΚ, γ) τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ακινήτων, δ) δημοτικά τέλη Δ.Τ. – Δ.Φ. ε) Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλές κλήσεων ΚΟΚ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).