ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 6η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 24/2/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 7:30μ.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 24-02-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. με θέματα:

1. Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2016 (τροποποίηση της 8/16 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου). (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

2. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου» (αρ. απόφασης Δ.Σ. 10/2016). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Τ. Γκιόκα).

3. 1η Αναμόρφωση 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) (αποφ. 19/2016 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Καβρουδάκη – Δημητρίου Μαργαρίτα).

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης 19.993,65 € σε βάρος του Κ.Α 15.6473.14 προϋπολογισμού 2016 για «Μεταφορές – μετακινήσεις διαφόρων κοινωνικών ομάδων σύμφωνα με τις ανάγκες των δράσεων της κοινωνικής υπηρεσίας» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

5. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση αθλητικών σωματείων. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).

6. Έγκριση εκδήλωσης για κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας και εορτασμού Απόκρεων για τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).

7. Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ.3474/5.2.2016 ένστασης της αναδόχου εταιρείας Λ.ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης για την κατασκευή του έργου «Διάνοιξη οδών περιοχής Πευκακίων» (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη)

9. Λήψη απόφασης για κοπή δέντρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης).

10. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους από την Επιτρο0ή Αδελφοποίησης (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος).