ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 5η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 17/2/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 7:30μ.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 17-02-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ. με θέματα:


1. 1η Αναμόρφωση Π.Α.Ο.Δ.Α.Π. προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 (αποφ. 10/2015 Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.). (εισήγηση: Πρόεδρος κ. Σ. Παπαμιχαήλ)

2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014 (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου (εισήγηση: Πρόεδρος κα. Τ. Γκιόκα).

3. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Αγίας Παρασκευής σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) για την περισυλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου μας. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης)

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διοργάνωση Αποκριάτικων εκδηλώσεων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης)

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λειτουργία εαρινών τμημάτων Δια Βίου Μάθησης από το Δήμο Αγίας Παρασκευής. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Π. Γκόνης)

6. Οικονομικές ενισχύσεις απόρων. (εισήγηση: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Βλάχος).

7. Κατ’ αρχήν έγκριση της προμήθειας πετρελαίου, βενζίνης, λιπαντικών και συναφών ειδών έτους 2016 με Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης)

8. Καταρχήν έγκριση της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού έτους 2016 με πρόχειρο διαγωνισμό (εισήγηση: Γενικός Γραμματέας κ. Σ. Κασαπίδης)

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος)

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον εορτασμό της Κυριακής της Ορθοδοξίας (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Σταθόπουλος)

12. Απαλλαγή της κας Α. Γ. από τα τέλη εκταφής του πατέρα της Α. Σ. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

13. Επιστροφή ή μη ποσού 420,12€, στην εταιρεία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Ε.», ως αχρεωστήτως εισπραχθέν. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

14. Επιστροφή ή μη ποσού 60,00€, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

15. Διαγραφή ή μη συνολικού ποσού των 4.960.00€ από τους Xρηματικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους (Χ.Β.Κ.), οι οποίοι αφορούν ΧΒΚ 860, 861/2016. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)