ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: 30η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 2/12/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 9:00μ.μ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 σας προσκαλώ να προσέλθετε σε Tακτική Συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Λεωφ. Μεσογείων 415-417) στις 2-12-2015 ημέρα Tετάρτη και ώρα 9.00 μ.μ. με θέματα:

  1. Έγκριση 14ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2015. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου).

  1. Εκμίσθωση και παραχώρηση της Κεντρικής πλατείας για Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.(εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος).

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για «Καθορισμό κριτηρίων ένταξης πολιτών στο πρόγραμμα απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη και το δημοτικό φόρο». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

  1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τοποθέτηση νέου εκκαθαριστή για τη συνέχιση της εκκαθάρισης της πρώην Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου με την επωνυμία ΚΟΙ.Κ.Ε.Δ.Α.Π. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Σ. Παπαγεωργίου)

  2. Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρακτικού της κλήρωσης και τη συγκρότηση της Επιτροπής σε σώμα για τις προσωρινές & οριστικές παραλαβές έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

  3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της τρίτης παράτασης της συμβατικής συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Παρεμβάσεις σε Υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ε. Πετσατώδη).

  1. Λήψη απόφασης για κοπή – κλάδεμα δένδρων. (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Ι. Σιδέρης)

  1. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 106/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγκρότησης των Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2015». (εισήγηση: Αντιδήμαρχος κ. Κ. Χατζηανδρέου).

  1. Λήψη απόφασης για εγγραφή ως συνδρομητή του Δήμου σε Νομικά Περιοδικά. (εισήγηση: Δήμαρχος κ. Ι. Ε. Σταθόπουλος).

Για να δείτε τις εισηγήσεις των θεμάτων πατήστε  εδώ.

Εκτύπωση