Όροι διοργάνωσης του πανηγυριού του Αγίου Ανδρέα στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2018

Το πανηγύρι το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο στον Άγιο Ανδρέα στις 29 & 30 Νοεμβρίου , παραμονή και ανήμερα της εορτής, στους δρόμους γύρω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στην περιοχή Παράδεισος Αγίας Παρασκευής, έχει μια πολύχρονη ιστορία.

Προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής είναι φέτος να τεθούν συγκεκριμένοι όροι διοργάνωσης, προκειμένου η όχληση των περιοίκων και της τοπικής αγοράς να είναι η μικρότερη δυνατή. Κρίσιμος επίσης παράγοντας είναι η ασφάλεια στη προσέλευση των προσκυνητών όπως και η καλύτερη κατά το δυνατόν διευκόλυνση της κίνησης των οχημάτων στους παρακείμενους δρόμους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η τοποθέτηση των πάγκων των μικροπωλητών που θα πάρουν μέρος στο πανηγύρι θα τοποθετηθούν στους ακόλουθους δρόμους: Κατά μήκος της οδού Ψαρών από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Τριάδος, εκτός από την είσοδο στο ναό και τη διασταύρωση με την οδό Αγίου Ανδρέα. Επίσης, κατά μήκος της οδού Αγίου Ανδρέα από τη συμβολή της με την οδό Αγίας Τριάδος, εκτός από την είσοδο στο ναό, έως τη διασταύρωση με την οδό Μάρκου Αυγέρη.

Δεν θα επιτραπεί κατάληψη οδοστρώματος από πάγκους μικροπωλητών σε κανένα άλλο σημείο εκτός των προαναφερόμενων δρόμων, με την επισήμανση ότι η οδός Αγίας Τριάδος δεν θα καταληφθεί σε κανένα σημείο για την αμφίδρομη κίνηση των οχημάτων καθώς και οι οδοί Ιουστινιανού, Μάρκου Αυγέρη και Αγίου Ανδρέα για την ελεύθερη έξοδο των οχημάτων στη Λεωφ. Μεσογείων. Τα ανωτέρω θα επιτηρούνται από την Τροχαία και το Αστυνομικό Τμήμα Αγίας Παρασκευής καθώς και από δημοτικούς υπαλλήλους.

Παρακαλούνται οι μικροπωλητές όπως προσέλθουν εγκαίρως στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου για να τους δοθούν οι χώροι στους οποίους θα τοποθετήσουν τους πάγκους τους.

Εκτύπωση